Vraag & antwoord

Hoe neemt de werkgever deel aan de SWWM?

Is deelneming aan de cao private aanvulling Metaal en Techniek verplicht?

Waar moet ik als werknemer een uitkering aanvragen?

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?

Kan ik als werknemer mijn uitkering berekenen?

Heb ik een gegarandeerd recht op een uitkering?

Op welk moment maak je aanspraak op de SWWM uitkering?

Als je wisselt van baan hou je dan recht op een uitkering?

Kan ik als werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de SWWM?

Wat is de duur van de SWWM-uitkering?

 

Hoe neemt de werkgever deel aan de SWWM?
De cao Private Aanvulling WW Metaal en Techniek (SWWM)  geldt voor elke werkgever die onder die cao valt.

 

Is deelneming aan de cao private aanvulling Metaal en Techniek verplicht?
Ja, de deelneming is voor de werkgever en zijn werknemers die valt onder de werkingssfeer van de cao Private Aanvulling WW Metaal en Techniek verplicht door de algemeen verbindend verklaring van die cao.

 

Waar moet ik als werknemer een uitkering aanvragen?
Een uitkering kan worden aangevraagd bij
WWplus.nl. Zij beoordelen of er een recht is op een uitkering en zoja wat de hoogte daarvan is.

 

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?
Vanaf een maand voor het aflopen van een wettelijke WW-uitkering tot uiterlijk een week na het aflopen van het recht hierop, moet een aanvraag worden ingediend bij de uitkeringsuitvoerder van SWWM:
WWplus.nl

 

Kan ik als werknemer mijn uitkering berekenen?
Er zal een rekentool worden ontwikkeld die zal worden gepubliceerd zodat een inschatting kan worden gegeven of en zoja hoe hoog een mogelijke uitkering in jouw geval is.

 

Heb ik een gegarandeerd recht op een uitkering?
Nee, er is geen gegarandeerd recht op een uitkering. Als er te weinig middelen aanwezig zijn om uitkeringen te betalen kan het zijn dat de uitkering minder hoog wordt of zelfs worden gestopt.

 

Op welk moment maak je aanspraak op de SWWM uitkering?
Een werknemer maakt aanspraak op de SWWM wanneer de WW-uitkering via UWV stopt en de werknemer op de laatste dag van die uitkering nog niet volledig betaald werk heeft gevonden.

 

Als je wisselt van baan hou je dan recht op een uitkering?
Indien je wisselt van baan en in die nieuwe baan geen cao-afspraak geldt voor de SWWM, vervalt ook de aanspraak op een eventuele uitkering van de SWWM.

 

Kan ik als werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de SWWM?
Nee, aangezien de cao algemeen verbindend wordt verklaard zijn de werknemers bij de werkgever automatisch gebonden aan de cao. Individuele werknemers kunnen dan geen afstand doen van de SWWM-regeling.

 

Wat is de duur van de SWWM-uitkering?
De duur van de SWWM-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de door het UWV toegekende uitkeringsduur en de duur van de uitkering die wordt berekend op basis van de wetgeving zoals deze op 31 december 2015 gold.

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag