Actueel

BEKENDMAKING PREMIEBESLUIT 2022

Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 heeft het bestuur de premie vastgesteld op 0,2%

Voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 is de premie op 0% vastgesteld.

 

De cao Private Aanvulling WW Metaal en Techniek is algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat deze cao gaat gelden voor werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken

* het carrosseriebedrijf

* de goud- en zilvernijverheid

* het isolatiebedrijf

* het metaalbewerkingsbedrijf

* het technisch installatiebedrijf

* het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

* tank en wasbedrijf

* scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers

 

Het bestuur van de Stichting SWWM heeft besloten dat het reglement op 1 juli 2019 in werking treedt.

Dit betekent dat vanaf dat moment er premie in rekening kan worden gebracht.

 

 

De premie wordt berekend over het zelfde jaarsalarisbegrip welke voor pensioen (PMT) en de sociale regelingen in de Metaal en Techniek (bijvoorbeeld SFM en O&O Fondsen enz) wordt gebruikt.

De nota voor de premiebetaling zal de werkgever van dezelfde instantie ontvangen als die van voor het pensioen en de sociale regelingen: CoMetec B.V.

Uitkeringen kunnen te gelegener tijd worden aangevraagd bij de instantie die de uitkering voor de Metaal en Techniek zal verzorgen: WWplus.

 

 

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag