Actueel

BEKENDMAKING PREMIEBESLUIT 2020

Voor de periode 1 januari  2020 tot en met 31 december 2020 heeft het bestuur de premie vastgesteld op 0,4%.

 

De cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek is algemeen verbindend verklaard.

Dit betekent dat deze cao gaat gelden voor werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende bedrijfstakken

* het carrosseriebedrijf

* de goud- en zilvernijverheid

* het isolatiebedrijf

* het metaalbewerkingsbedrijf

* het technisch installatiebedrijf

* het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf

* tank en wasbedrijf

 

Het bestuur van de Stichting SWWM heeft besloten dat het reglement op 1 juli 2019 in werking treedt.

Dit betekent dat vanaf dat moment er premie in rekening kan worden gebracht.

Het bestuur heeft voorts besloten om de premie voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 te stellen op 0,3%.

 

 

De premie wordt berekend over het zelfde jaarsalarisbegrip welke voor pensioen (PMT) en de sociale regelingen in de Metaal en Techniek (bijvoorbeeld SFM en O&O Fondsen enz) wordt gebruikt.

De nota voor de premiebetaling zal de werkgever van dezelfde instantie ontvangen als die van voor het pensioen en de sociale regelingen: Mn Services N.V.

Uitkeringen kunnen te gelegener tijd worden aangevraagd bij de instantie die de uitkering voor de Metaal en Techniek zal verzorgen: WWplus.

 

 

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag