Ik ben werkgever

Waarom een cao aanvulling WW?

De overheid heeft in 2016 aanpassingen doorgevoerd in de opbouw en duur van de WW-uitkeringen. De periode dat een werknemer recht heeft op deze uitkeringen is daardoor korter geworden. Een werknemer die langer dan 10 jaar werkt bouwt nog maar een halve maand WW per gewerkt jaar. Voorheen was dit 1 maand. Ook de maximale duur van de uitkeringen is verkort van 38 naar 24 maanden. De cao WWM repareert de kortere WW.

 

Wat betekent dit voor u?

In de wetgeving is bepaald dat werkgevers de premie voor de wettelijke WW betalen en dat werknemers de premie betalen voor de aanvullende regeling tot een maximumsalaris van € 66.956,– (max. Sociaal Verzekeringsloon 2023). Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de werknemersbijdrage aan Stichting WWM (SWWM). SWWM beheert de premiebijdragen. De uitkeringenadministratie wordt verzorgd door een gespecialiseerde uitvoerder: WWplus.

Voor de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 is de premie op 0% vastgesteld.

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag